Gabriela Woźniak – A ZATEM NIE MA JUŻ TERAZ

[PL]

A zatem nie ma już „teraz”, ponieważ przeszłość pochłonęła teraźniejszość, zamieniła ją w ciąg obsesyjnych powtórzeń, a to, co wydawało się nowe – co wydaje dziać się teraz – jest jedynie odgrywaniem jakiegoś ponadczasowego schematu.

Mark Fisher w zbiorze esejów „Dziwaczne i osobliwe”

Fotografia jako reportaż przemijania;  miejsca w miejscu. Autorka staje się obserwatorką zmiany, podwojenia znaczeniowości – dokumentowane przestrzenie wciąż mocno osadzone w przeszłości nieubłaganie ciągną do przyszłości, zawieszone w międzyczasie. Miejsca uwiecznione na fotografiach zdają się opuszczonymi pustostanami, porzuconymi i zapomnianymi obszarami. Tak naprawdę są to nowo powstające osiedla, codziennie mijane szczątki wchłaniane przez otoczenie, otulone przez naturę „cmentarze” w centrum miasta.


Kuratorka: Adriana Markowska

Wernisaż: 02.02.2024, 19:00

Godziny otwarcia:
3-4.02.2004, 17:00-20:00

9-11.02.2024, 17:00-20:00

Finisaż:
17.02.2024, 18:00

Zachęcamy do indywidualnego umawiania się na zwiedzanie pod nr +48 604 608 587

Oprowadzanie kuratorskie / fnisaż:
17.02.2024 (sb), godzinę podamy wkrótce.


[EN] SO THERE IS NO NOW

So there is no „now” anymore because the past has absorbed the present, turned it into a series of obsessive repetitions, and what seemed new – what seems to be happening now – is merely the enactment of some timeless pattern.

Mark Fisher in the collection of essays „The Weird and the Peculiar”

Photography as a reportage of transience; places in place. The author becomes an observer of change, a doubling of meaning – the documented spaces, still firmly rooted in the past, pull inexorably towards the future, suspended in the meantime. The places immortalized in the photographs seem to be abandoned, empty buildings, abandoned and forgotten areas. In fact, these are newly built housing estates, everyday debris absorbed by the surroundings, „cemeteries” surrounded by nature in the city center.

Curator: Adriana Markowska

Vernissage: February 2, 2024, 7:00 p.m

Opening hours:
February 3,4,9,10,11, 2024 17:00-20:00

Finissage:
February 17, 2024, 6pm

We encourage you to make an individual appointment at +48 604 608 587

Curatorial tour / finissage:
February 17, 2024, the time will be announced soon.