Gabriela Woźniak – A ZATEM NIE MA JUŻ TERAZ

[PL] „A zatem nie ma już «teraz», ponieważ przeszłość pochłonęła teraźniejszość, zamieniła ją w ciąg obsesyjnych powtórzeń, a to, co wydawało się nowe – co wydaje dziać się teraz – jest jedynie odgrywaniem jakiegoś ponadczasowego schematu.” – Mark Fisher w zbiorze esejów „Dziwaczne i osobliwe”.

[EN] ‘So there is no ‘now’ anymore because the past has absorbed the present, turned it into a series of obsessive repetitions, and what seemed new – what seems to be happening now – is merely the enactment of some timeless pattern.’ – Mark Fisher in the collection of essays ‘The Weird and the Peculiar’

Fobian / Kalina Płużek – SZKLANA GÓRA

[PL] „Miałam taki sen, że jestem w miejscu, w którym wszystko wygląda tak samo, ale nie jest prawdziwe. Ludzie nie są ludźmi, a przedmioty nie są przedmiotami, chociaż nic ich nie odróżnia. Kiedy się obudziłam, nic się nie zmieniło. Nie znam tego miejsca, chociaż to to samo miejsce.” Fobian

[EN] „I had a dream that I was in a place where everything looked the same, but it wasn’t real. People are not people and objects are not objects, although nothing distinguishes them. When I woke up, nothing had changed. I don’t know this place, even though it’s the same place.” Fobian