Przewodnik / Gabriela Woźniak, Grzegorz Picz

PL

Wejdź, nie obawiaj się.
Idź dalej. Śmiało.
Nie schylaj się. Albo schyl się, jak wolisz.
Wtop się w otoczenie. Połącz się z otoczeniem.
Zatrzymaj się. Zbliż się. 
Zamknij oczy.
Dotknij, poczuj.
Gładź. Głaszcz. W prawo, w lewo.
Chwytaj, puszczaj.
Zatop się.

Grzegorz Picz – urodzony w 1998 roku w Łodzi. Student III roku Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W swoich działaniach wykorzystuje różnorodne materiały: drewno, metal, kamień, szkło, papier, kamień oraz ceramikę. Tworzy instalacje przestrzenne. Inspirują go znaczenia używanych elementów i ich materialność.

Gabriela Woźniak – urodzona w 2002 roku w Krakowie, studentka na kierunku Fotografia w Szkole Filmowej w Łodzi (PWSFTviT). Od 2019 aktywnie działa w zarządzie Stowarzyszenia Mosaic, w którym koordynuje projekty i wydarzenia artystyczno-społeczne. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach grupowych oraz indywidualnych. Wielokrotnie realizowała się także jako kuratorka wystaw. W swojej twórczości posługuje się fotografią, krótkimi formami wideo oraz grafiką, tworzy instalacje intermedialne.

UA

Заходьте, не бійтеся.
Проходьте. Сміливіше.
Не нахиляйся. Або нахиляйся, якщо хочеш.
Зливайся з навколишнім середовищем. З’єднайся зі своїм оточенням.
Зупиніться. Підійди ближче. 
Закрий очі.
Доторкнися, відчуй.
Плавно. Погладь. Вправо, вліво.
Візьми, відпусти.Занурюйся.

Grzegorz Picz – народився 1998 року в Лодзі. Студент третього курсу факультету скульптури Академії образотворчих мистецтв ім. Владислава Стшемінського в Лодзі. У своїй роботі використовує різні матеріали: дерево, метал, камінь, скло, папір та кераміку. Створює просторові інсталяції. Його надихають значення елементів, які він використовує, та їхня матеріальність.

Gabriela Woźniak – народилася 2002 року в Кракові, студентка факультету фотографії Кіношколи в Лодзі (PWSFTviT). З 2019 року є активною членкинею правління Асоціації „Мозаїка”, де координує мистецькі та соціальні проекти і заходи. Представляла свої роботи на багатьох групових та персональних виставках. Також неодноразово реалізовувала себе як кураторка виставок. У своїй роботі використовує фотографію, короткі відеоформи та графіку, а також створює інтермедійні інсталяції.

EN

Come on in, don’t be afraid.
Go ahead. Be bold.
Don’t bend down. Or bend down, if you prefer.
Blend in with your surroundings.
Connect with your surroundings.
Stop. Move closer. 
Close your eyes.
Touch, feel.
Smooth. Stroke. To the right, to the left.
Grasp, let go.
Sink in.

Grzegorz Picz – born in 1998 in Łódź. A third-year student of Sculpture at the Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. In his work, he uses various materials: wood, metal, stone, glass, paper and ceramics. He creates spatial installations. He is inspired by the meanings of the elements he uses and their materiality.

Gabriela Woźniak – born in 2002 in Kraków, student of Photography at the Film School in Łódź (PWSFTviT). Since 2019, she has been an active member of the board of the Mosaic Association, where she coordinates artistic and social projects and events. She has presented her work in many group and solo exhibitions. She has also realised herself many times as an exhibition curator. In her work, she uses photography, short video forms and graphics, and creates intermedia installations.