Reading Palestine / Czytanie Palestyny: Noor Hindi

[𝐄𝐍]
What: Discussion about a poetry book „Dear God. Dear Bones. Dear Yellow” by Noor Hindi
When: Sunday, 26.05.2024, 6 pm – 8 pm
Language: English, Polish translation available

We would like to invite you to another meeting with Palestinian literature – let’s talk about Palestine, let’s read Palestine, let’s do it out loud! The interest in our previous event made us even more motivated to keep the discussion going and continue the dialogue. This time, following your suggestions, we would like to move forward from the general overview towards more specific works, motifs, and authors. Our next meeting will be an open discussion about Noor Hindi’s poetry book “Dear God. Dear Bones. Dear Yellow.” There is no obligatory registration and we invite both those who would be willing to read the book before our meeting and those who are not yet familiar with her works.

We hope that by focusing on a single author we will be able to approach the poems – along with the feelings they may evoke – with more attentiveness, and give us the space for a deeper understanding of the issues that they raise. Noor Hindi is a Palestinian-American writer, journalist, and activist of the young generation. She is not afraid to mix autobiographical themes with political, social, and religious topics, giving the reader an eyewitness testimony to contemporary Palestinian history, which makes her an important voice in the discussion of today’s Palestinian identity. This is the voice that we will try to hear together.

The main language of our meeting will be English, which is also the original language of Hindi’s poems. However, we will do our best to provide Polish translation in case somebody does not know/does not feel confident using English during the discussion.

The book can be bought here: https://www.haymarketbooks.org/…/1871-dear-god-dear…

However, if there’s anybody who cannot buy it, but would still like to read it, we can also share our copy – please, don’t hesitate to message us (fundacja@k34.pl)

Throughout the evening, voluntary donations will be collected for the sake of Doctors Without Borders actions in occupied Palestine.

No signs of discrimination or aggression shall be tolerated during the event.

————————–

[𝐏𝐋]
Co: Dyskusja o książce „Dear God. Dear Bones. Dear Yellow” autorstwa Noor Hindi
Kiedy: niedziela 26.05, godz. 18:00
Język wiodący spotkania: angielski, z możliwością tłumaczenia na język polski

Chcielibyśmy zaprosić Was na kolejne spotkanie z literaturą palestyńską – mówmy o Palestynie, czytajmy Palestynę i róbmy to głośno! Zainteresowanie poprzednim wydarzeniem dało nam jeszcze więcej motywacji, żeby podtrzymywać dyskusję, kontynuować dialog. Tym razem, zgodnie z Waszymi sugestiami, przejdziemy od ogółu do konkretniejszych dzieł, zagadnień, autorów. Najbliższe spotkanie będzie miało formę otwartej dyskusji wokół tomu poetyckiego „Dear God. Dear Bones. Dear Yellow” pióra Noor Hindi. Nie obowiązują zapisy – do udziału zachęcamy zarówno osoby, którym uda się przeczytać książkę wcześniej, jak i te, dla których poezja Hindi jest zupełnie obca.

Mamy nadzieję, że skupienie się na twórczości jednej autorki pozwoli nam podejść do jej wierszy – wraz ze wzbudzanymi przez nie emocjami – z większą uważnością i da przestrzeń na głębsze zrozumienie poruszanych przez nią problemów. Hindi jest palestyńsko-amerykańską pisarką, dziennikarką i aktywistką młodego pokolenia. Nie boi się łączenia wątków autobiograficznych z kwestiami politycznymi, religijnymi i społecznymi, przekazując naoczne świadectwo najnowszej historii Palestyny, co czyni jej twórczość ważnym głosem w dyskusji o współczesnej palestyńskiej tożsamości. Ten głos spróbujemy wspólnie usłyszeć.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, który jest także oryginalnym językiem utworów Hindi. Dla osób, które nie znają języka angielskiego/nie czują się na siłach używać go w trakcie spotkania, będziemy – w miarę naszych możliwości – zapewniać tłumaczenie.

Książkę można kupić przez stronę: https://www.haymarketbooks.org/…/1871-dear-god-dear… Jeżeli ktoś nie jest obecnie w stanie zakupić egzemplarza, mamy możliwość udostępnienia go – zainteresowanych prosimy o kontakt (fundacja@k34.pl).

W trakcie wydarzenia będą zbierane dobrowolne datki na wsparcie działalności Lekarzy Bez Granic.

Nie będą tolerowane żadne przejawy dyskryminacji czy agresji.