CHRZSZCZ (ongoing) OPEN CALL

[PL]

Do naszych głównych celów należy prezentowanie mniej znanych projektów krakowskich twórców. Zbliża się druga edycja cyklu, więc to idealna okazja by poprosić Was o przesyłanie nam swoich muzycznych projektów, które czekają na zagranie.

Skrzynka pocztowa skrzypczak.amelia@gmail.com będzie dostępna cały czas, natomiast pierwszy deadline, związany z drugą edycją to 31 maja.

Chcemy poruszać się w kategoriach – Kraków, czwartek (z założenia pozaklubowy) i trochę ambient (choć granice łamiemy chętnie). Reszta natomiast dowolna; dźwięki – nierówne, cichutkie, z łąki lub może harmonijne, angażujące i z krainy snów. Do usłyszenia!

[EN]

Our main goals are to present lesser-known projects by Krakow based artists. The second edition of the series is approaching, so this is the perfect opportunity to ask you to send us your musical projects that are waiting to be played.

The mailbox skrzypczak.amelia@gmail.com will be available all the time, while the first deadline related to the second edition is May 31.

We want to move in categories – Krakow, Thursday (in principle non-club) and a bit ambient (although we willingly break the boundaries). The rest is optional; sounds – uneven, quiet, from the meadow or maybe harmonious, engaging and from the land of dreams. Speak soon!