CHRZSZCZ #1 – czwartkowe ambienty – Antoni Skrzyniarz / Sonia Surma / Natalia Panzer

[PL] 

Z myślą o tworzeniu przestrzeni bezpiecznej, pozaklubowej i otwartej na zasłuchanie przychodzimy z cyklem czwartkowych ambientów. Chrząszcz brzmi w trzcinie, coś szeleszcze, ktoś szepcze do ucha. Granice gatunkowe łamiemy chętnie i prezentujemy mniej znane projekty krakowskich twórców. Przyłóż uszko – do krainy wyobrażeń zabiorą Cię:

Antoni Skrzyniarz a.k.a. antu.a – producent, dj, twórca muzyki dla teatru i nie tylko. Jego zainteresowania krążą od dawnej muzyki wokalnej do basowej muzyki tanecznej, często natrafiając na ciemne zaułki. W wolnych chwilach robi eksperymentalne instrumenty.

SC: https://on.soundcloud.com/oWaKJ
IG: https://www.instagram.com/antu.a__/

Sonia Surma – pracuje ze słowami i z dźwiękiem. Autorka wierszy i audycji radiowych (NTS, HKCR, Radio Bollwerk, Radio Kapitał). Sporadyczna podsłuchiwaczka.

https://linktr.ee/soniasurma
https://www.instagram.com/sonia.surma

Natalia Panzer – współtwórczyni kolektywu Lynn, host comiesięcznej audycji w NTS Radio i edytorka modowego fanzinu miniskirt.

http://lynn.earth/index.html
https://miniskirt.me/
https://www.nts.live/shows/natalia-panzer

Bielty: Przewidujemy trzy ceny biletów na bramce – 20 zł / 30 zł / 40 zł. W zależności od możliwości i chęci zaangażowania. Poza opłatami organizacyjnymi zbieramy również na wyposażenie przestrzeni w głośniki – mając na uwadze przyszłe wydarzenia muzyczne. 

Jednocześnie chcemy by wydarzenie było dostępne dla wszystkich. Jeśli ze względu na sytuację finansową nie będziesz w stanie kupić biletu, napisz na skrzypczak.amelia@gmail.com z wyprzedzeniem min. dwudniowym i znajdziemy rozwiązanie!

[EN]

CHRZSCZ* #1 – Thursday Ambient Sessions

* the onomatopoeic name refers in Polish to the word „Chrząszcz”, which means beetle

With the aim of fostering a welcoming and secure environment beyond the confines of conventional clubs, where attentive listening takes precedence, we introduce a series of Thursday ambient music sessions. Here, amidst the gentle hum of a beetle, the soft rustle of leaves, and the occasional whisper, we invite you to join us as we traverse uncharted sonic realms. Embracing a spirit of genre fluidity, we proudly showcase the lesser-known works of Krakow’s talented artists, inviting you to close your eyes and allow the music to transport you to realms of boundless imagination.

Meet our featured artists:

Antoni Skrzyniarz, also known as antu.a, is a multifaceted artist—a producer, DJ, and creator of music for the theater, among other endeavors. His interests range from early vocal music to bass dance music, often finding dark corners. In his free time he makes experimental instruments.

SC: https://on.soundcloud.com/oWaKJ
IG: https://www.instagram.com/antu.a__/

Sonia Surma, works with words and sound. Author of poems and radio broadcasts (NTS, HKCR, Radio Bollwerk, Radio Kapitał). Occasional eavesdropper.

https://linktr.ee/soniasurma
https://www.instagram.com/sonia.surma

Natalia Panzer, co-founder of the Lynn collective, host of a monthly show on NTS Radio and editor of the fashion fanzine Miniskirt.

http://lynn.earth/index.html
https://miniskirt.me/
https://www.nts.live/shows/natalia-panzer

Tickets:
At the gate, we anticipate three tiers of ticket prices—PLN 20/PLN 30/PLN 40—tailored to accommodate varying circumstances and levels of support. In addition to covering organizational expenses, proceeds from ticket sales will contribute to outfitting our space with speakers, ensuring an immersive experience for future musical endeavors.

Furthermore, we are committed to ensuring accessibility for all attendees. If financial constraints prevent you from purchasing a ticket, please reach out to us at skrzyczak.amelia@gmail.com at least two days prior to the event, and together, we will find a solution that allows you to join us on this sonic journey.