RESILENCE – projekcja filmu krótkometrażowego

[PL]

Resilience of human body is a silent song

Ten krótki film/performance bada interakcje między człowiekiem a naturą – siłę ciała fizycznego i siłę natury, oraz sposób, w jaki jedno może być odzwierciedleniem drugiego poprzez taniec.

Kontrola. Prawdomówność. Odporność.

Eksperyment zawiera występ taneczny i nagrania natury wykonane przez różnych artystów, zestawione ze skojarzeniami, które pozwalają nam spojrzeć na tę siłę z różnych perspektyw.

Projekt powstał intuicyjnie i został stworzony przez zespół kreatywny, którego każdy członek wniósł swój własny wkład artystyczny:

Director&idea Marianna Slobodian
DOP Eugen Janicki
Performer artist/Choreographer Julia Dolacka
1AC/Backstage operator Andrii Kiptilyi
1AD/VHS operator Aleksandra Jewula
Text Yelyzaveta Gunchenko
Music producer Archypness
PA/Location scout Daria Grishchuk
MUA Katarzyna Górka
Hair stylist Tetiana Davydchuk
Brand The Pokora
Editing Marianna Slobodian/Andrii Kiptilyi
Color grading Emil Jaar
Graphics Kateryna Loi
Motion design Nick Belevtsov
Archive/stock researchers Marianna Slobodian/Andrii Kiptilyi/Aleksandra Jewula

Cały film trwa około 2. minut, więc wydarzenie rozpocznie się i zakończy setem DJ-a Amana, aby stworzyć miłą atmosferę do rozmowy z zespołem o filmie oraz sztukach audiowizualnych i performatywnych.


[EN]

Resilence of human body is a silent song

This short film/performance explores the interaction between a human being & nature — the power of the physical body and the power of nature — and how one can be reflected by another through dance.

Control. Truthfulness. Resilience.

The experiment contains dance performances and footage of nature from various artists accompanied by associative thoughts, allowing us to look at this force from different angles.

The project arose intuitively and was created by the creative team, with each member contributing a piece of their own art:

Director&idea Marianna Slobodian
DOP Eugen Janicki
Performer artist/Choreographer Julia Dolacka
1AC/Backstage operator Andrii Kiptilyi
1AD/VHS operator Aleksandra Jewula
Text Yelyzaveta Gunchenko
Music producer Archypness
PA/Location scout Daria Grishchuk
MUA Katarzyna Górka
Hair stylist Tetiana Davydchuk
Brand The Pokora
Editing Marianna Slobodian/Andrii Kiptilyi
Color grading Emil Jaar
Graphics Kateryna Loi
Motion design Nick Belevtsov
Archive/stock researchers Marianna Slobodian/Andrii Kiptilyi/Aleksandra Jewula

The whole film lasts around 2 minutes, so the event will start and end with a DJ set by Aman to create a nice atmosphere to talk with the team about the film or art in general.